Day: August 20, 2022

Sample speech about Indian Festivals in Marathi and HindiSample speech about Indian Festivals in Marathi and Hindi

श्रीगणेशाय नमः भारतीय सणांबद्दल नमुना भाषण| Sample speech about Indian Festivals in Marathi परिचय सण-उत्सव हा आपल्या जीवनाचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. म्हणून जेव्हा आपल्याला त्यांच्याबद्दल बोलायचे आहे तेव्हा आपल्याला